הודעה לקהל לקוחותינו

אנו מכבדים תשלום במזומן או באשראי (למעט כרטיס דיינרס).